Positieve verhalen met een ander licht

Wat als mensen in kansen zouden denken in plaats van obstakels, in samen in plaats van ik, in kracht in plaats van ziekte? Wat als iedereen zijn talenten zag? Ik geloof dat de wereld er mooier uit zou zien. Als programmadirecteur van Voeding Leeft, veranderkundige, moderator en schrijver van positieve verhalen vormt dat geloof de kern van mijn werk & leven.

Ik reflecteer op wat ik zie, lees, hoor, voel of  ervaar in het moment en in de kern. Ik orden mijn gedachten, laat een ander licht schijnen en dat schrijf ik op ter inspiratie voor een ander.

Dag 13 uit een dagboek

Dag 13 uit een dagboek

Van over de wereld zaten we in de yogaclass: Shanghai, Genève, Londen en verschillende plekken in Nederland met kilometers afstand. De internet connectie was niet opperbest. In het begin niet bij mijn lieve vriendin, de teacher, en halverwege niet bij mij. De teacher bleef rustig en werkte er mee. Respect voor haar geduld en kalmte.

Lees meer
Dag 12 uit een dagboek

Dag 12 uit een dagboek

Dag 12 uit een dagboek. 12 is mijn lievelingsgetal. Het zal vast zijn, omdat ik op de 12e van de maand juni geboren ben. En misschien zit er ook wel meer achter. Getallen. Ik hou er van. Niet alleen in rechtlijnige excelsheets, maar vooral de multidimensionale vertaling ervan.

Lees meer

Leiderschap

Er zijn tal van voorbeelden van volwassenen die zichzelf durven zijn en de wereld mooier kleuren. Die met een glimlach hun talenten inzetten, op welk terrein dan ook. Helaas worstelen veel mensen met een te hoge werkdruk, verkeerde voeding, ziekte en stress. Dat maakt meer kapot dan hen lief is. Vaak komt dat omdat mensen te ver van zichzelf af staan. 

Een ander licht

Ik werk samen met mensen die anders durven te denken en doen. Dat anders zijn, begint bij jezelf. De vraag durven stellen ‘klopt het wel wat we aan het doen zijn’. Complexe zaken weer naar de kern brengen, er een ander licht op schijnen en vandaaruit ontwikkelen. Zo inspireer ik anderen en breng hen beweging.

In verwondering

Ik reflecteer op wat ik zie, lees, hoor, voel of ervaar in het moment en in de kern. Ik orden mijn gedachten, laat een ander licht schijnen en dat schrijf ik op ter inspiratie voor een ander. Vanuit verwondering en door ander licht te schrijnen kunnen we een nieuwe werkelijkheid creëren, thuis & op het werk. Met je ogen open zie je meer en is er zo veel mogelijk.

Een ander licht kleurt de wereld mooier