Tussen drama en kansen

De boot missen, een volle agenda, events die je leven kleuren, het leven dat je overkomt. Overal bij moeten zijn, geen keuzes kunnen maken, je rot voelen, ziekte, een vervelende baan en andere ellende.

Als het leven iets voor jou in petto heeft, dan kun je daar op verschillende manieren naar kijken. Vooropgesteld dat iets niet leuk kan zijn. Ontkennen heeft weinig zin, het onder water stoppen evenmin. Dingen die niet prettig zijn, kun je beter aankijken om van daaruit te kiezen hoe je je ertoe verhoudt, hoe het jou beïnvloedt, wat je ermee doet en wie je wilt zijn. Dat kan lastig zijn, verdrietig of pijnlijk. Een keuze heb je echter altijd. Of je wilt of niet.

Hoe vaak heb ik niet gehoord dat er veel meer achter een ’life event’ zat dan alleen dat het heel naar is. Ook ik heb dat van dichtbij mogen zien en ervaren. Er zijn genoeg verhalen van mensen die dichtbij echt een drama beleven en zelfs met de dood voor ogen leven en er nog iets positiefs uit kunnen halen. Ook zie ik geregeld de andere kant en overkomt het in het leven velen en zelfs in een heel milde vorm. Van dichtbij en verderaf. De media staat er bol van en voedt ons daarin. Met angst, schuld, daders en slachtoffers. Het verdooft waar het werkelijk over gaat.

Een verandering daarin kun je alleen zelf maken. Van ‘dit overkomt mij altijd’ naar ‘wie kies ik hier te zijn’. Van ‘de schuldige aanwijzen’ naar ‘je eigen rol bekijken’. Van ‘drama katalyseren’, naar ‘een andere weg bewandelen’. Het leven is magisch. Dat wat je te leren hebt, krijg je op je pad. Het is aan jou hoe hiermee om te gaan, hoe oneerlijk het ook lijkt, hoe veel je ook op je bord krijgt.

De 4 niveaus van betrokkenheid van Alan Seale hebben mij jaren geleden een enorm inzicht gegeven. Ze geven mij houvast en inspiratie en laten vrij snel zien wat er werkelijk aan de hand is. Ik gebruik ze in mijn dagelijks leven en bespreek ze met de kinderen. Ze zijn op de achtergrond in mijn werk aanwezig en maken issues snel duidelijk. Ik zet ze actief in bij team- en individuele coaching en dat werkt effectief.

Drama is niveau 1 en behoeft wellicht weinig uitleg. De wereld staat bol van schuldvragen en ellende. In drama zijn er verhalen van ’hoe belachelijk iets is’ en ‘hoe ellendig het is dat altijd mij dat wordt aangedaan’. Het gaat om de schuldvraag, wie je als schuldige voor jouw situatie kunt aanwijzen. Drama geeft voor even een enorme energie van actie, om vervolgens alles wat er in je zat, weg te nemen en futloos en gefrustreerd over te blijven. In drama  krijg je anderen snel mee, het verhaal zal echter alleen maar groter worden. Helemaal niet constructief dus.

Niveau 2 kennen we ook goed: de situatie, zo snel mogelijk een oplossing bedenken zodat niemand de fout of het drama meer ziet. Voor even is het weg, maar pleisters plakken op wonden die niet helen, hebben een averechts effect.

De kunst is van een afstand te kijken, wat gebeurt hier werkelijk, wie ben ik in dit verhaal en welke stap dient er genomen te worden? Daar is ruimte voor nodig, adem, reflectie. Lef ook, want het probleem dient echt aangekeken te worden, tot diep in de kern en vooral jouw rol hierin. Niveau 3:  Keuze gaat daar over. Wie kies ik hier te zijn en wat vraagt dat van mij? Waar zeg ik ja en nee tegen?

Hoe groter het drama, hoe groter de kans. Bij niveau 4 staan de vragen ‘Wat is hier werkelijk aan de hand’ en ‘Wat dient hier te gebeuren?’ centraal. Een ander pad volgen, is soms wat echt nodig is. Als je het in de ogen kijkt, zelfs de angst, dan is ook zichtbaar welke stappen nodig zijn.

‘Makkelijk praten’ heb ik weleens horen zeggen. Ik denk dat dat niet waar is. Ook ik ken de uitdagingen van het leven en heb donkerte in mijn nabijheid gezien. Ook als het donker is, kies ik voor het licht zonder te ontkennen of te bagatelliseren. Ik kies alleen voor mijzelf en hoe ik ernaar wil kijken en neem vandaaruit mijn stappen. Dat kun je naïef noemen of egoïstisch. Ik noem het onbevangen, positief en de nodige zelfzorg en kan het iedereen aanraden.

Heb je het altijd druk, zit je gevangen in je leven of heb je het gevoel dat jou van alles overkomt? Ga dan op onderzoek uit en kijk daar waar je weer zelf de regie kunt nemen. In welke situatie je je ook begeeft.

Weet dat je je eerste gedachte niet kunt controleren

Die tweede echter, die heb je zelf in de hand en is te beïnvloeden.

Dat kun je oefenen en trainen en voor je het weet, doe je het vanzelf.

Barbara Kerstens is programmadirecteur van Voeding Leeft en zet anderen in beweging door een ander licht te brengen. Haar verhalen gaan over innerlijk leiderschap, groei en ontwikkeling, verbinding & relaties. ‘Ik reflecteer op wat ik zie, lees, hoor, voel of ervaar in het moment en in de kern. Ik orden mijn gedachten, laat een ander licht schijnen en dat schrijf ik op ter inspiratie voor een ander.’