Verandering nodig, begin zelf

Verandering nodig? Begin zelf

10 miljoen mensen zijn chronisch ziek, een groot deel daarvan is leefstijl georiënteerd. In ziekenhuizen, de plek waar veel van deze mensen samenkomen, is de kroket, het saucijzenbroodje en cola nog steeds niet verdwenen. Hoe kan dat?, vraag ik me geregeld af en specifiek tijdens de talk op het Care & Cure symposium van de Horecava, waar 100 mensen bijeenkwamen, die werkzaam zijn in de zorg en een hotelschoolachtergrond hebben.

Toen ik las dat een ziekenhuis in Haarlem een aantal van de meest ongezonde producten uit het restaurant weert, maakte mijn hart een sprongetje, totdat ik even verderop in het artikel las dat wanneer dat gebeurt nog niet duidelijk is. In ieder geval voor 2030, in lijn met het Nationaal Preventie Akkoord, maar de weg van de geleidelijkheid wordt gekozen om iedereen mee te nemen. Een route die zeker ook werkt voor verandering, maar te lang is als het water je aan de lippen staat.

Het probleem is van ons,
de oplossing evenzeer.
De zorg is onbetaalbaar,
ziektes stijgen exponentieel,
de onderliggende
oorzaken zijn bekend.

Waar is het wachten op?

Zeker ben ik voor vrije keuze, eigen regie en de behoeften van de gast, klant of patiënt voorop, maar als we weten dat een product het ziekteproces bevordert en/of de gezondheid tegenhoudt, dan is de vraag of je dat product kunt aanbieden in een omgeving waar behandeling van ziekte centraal staat. Dit gaat niet over vrije keuze, het heeft met visie te maken op het assortiment, die voortvloeit uit de visie van de organisatie.

Kies je in je visie voor gezondheid, dan weet je wat daar wel en niet bij hoort. Om een echte visie te hebben is lef nodig en discipline om er volledig naar te leven, vanaf de raad van bestuur tot aan de voedingsassistent, met de arts en de verpleegkundige niet te vergeten.

Een visie doorvertalen vraagt aandacht, dag in dag uit en gaat voorbij iets toevertrouwen aan het papier. En juist het doorvertalen van die visie stagneert soms, door tegenstrijdige belangen, perverse financiële prikkels, dagdagelijkse issues of het niet willen veranderen. De angst om het verkeerd te doen, de angst om te falen, speelt bovendien bij heel veel mensen, volgens hoogleraar Brene Brown. En juist als je die angst durft aan te kijken en te erkennen, dan is er ook de moed om het anders te doen.

We kunnen er lang over praten, we kunnen mooie intenties hebben, als je weet dat het niet klopt, dan heb je de verantwoordelijkheid om het probleem om te keren en onderdeel van de oplossing te zijn. Een betere wereld begint bij jezelf en start vandaag.