Mijn familie

‘Jij hebt wel een bewuste familie’ zei mijn vriendin, waarop ik mij direct een oud verhaal hoorde vertellen. Toen ik later ging tellen en nadacht over wie waar voor staat, zijn of haar stem spreekt en waar een ieder terecht is gekomen, kon ik niets anders dan haar beamen. Dit moest toch wel ergens vandaan komen.

Een neef van in de dertig bouwde met eigen hoofd, harten en handen een huisje, waarvan je het filmpje moet zien. Een andere neef, van een andere broer van mijn vader, startte een duurzame kledinglijn met daily mantras erop. ‘Als kristallen van water veranderen door positiviteit en wij voor 70% uit water bestaan, dan is het best logisch om positiviteit op je huid te dragen’, dacht hij. Een nicht uit diezelfde familie en van mijn vaders zus maakt filmpjes waar mensen van over de wereld hun hart laten zien, je krijgt er kippenvel van. Mijn nicht aan de andere kant zet zich als ondernemer in voor transformatie en duurzaamheid. Haar broer bouwde een drie generatie huis en wordt vaak als voorbeeld aangehaald in de wereld.

Van de 20 neven en nichten die ik heb doet de helft aantoonbaar iets ‘disruptives’ voor een betere en duurzame wereld. Je kunt zeggen dat dat van nu is, wat gelukkig ook waar is. Ook denk ik dat achter het ogenschijnlijk traditionele een hele andere wereld zit.

Jij staat hier,
omdat er daarvoor
iemand anders was.
Je doet hier dit,
omdat het je eerder
meegegeven is.
Zonder woorden.
Als een cadeautje.
waarvan je niet wist
dat het je ooit gegeven is.

Een ieder heeft twee gezichten. Die voor de buitenwereld en die diep vanbinnen. Het is mooi als die twee samen lopen, congruent zijn. In deze tijd is dat gemakkelijker. Zestig jaar geleden was veel wat wij vandaag doen ‘niet zoals het hoort’. Toch kan je wat er in zit niet onder water drukken, zal het tot uiting komen of lichtelijk zichtbaar zijn.

Bij mijn ouders zat het erin en werd het in een geaccepteerde vorm geuit, avontuurlijk dat wel, baanbrekend dat wel. Mijn moeder ‘vocht’ voor de rechten van de vrouw en voor de gelijkheid in het pensioensysteem. Ze was bereid daar als vrouw in een mannen systeem ver voor te gaan, ze werd gehoord. Mijn vader gaf mensen kansen in Sri Lanka en leerde hen de functie van geld en ondernemen. Het gaat verder terug als ik de historische verhalen hoor.

Van mijn ouders kreeg ik waarden mee die ik vandaag de dag leef en die ik ongeschreven, onverteld doorgeef aan mijn kinderen. Die van de ander zien en groeten, die van mogelijkheden zien, die van oprechtheid, die van de wereld verbeteren en die van je stem laten horen. Goed doen en systemen doorbreken dat zat er in beide lijnen in. Onzichtbaar, zo lijkt het, maar als je er de tijd en aandacht voor hebt dan kun je het wel degelijk zien.

Hoe wij vandaag leven is een stap verder in onze familielijnen. We hebben te doorbreken, terug te geven, af te sluiten, verder te gaan. Vooral ook dienen we te versterken, te uiten, zichtbaar te maken van al het moois wat er in dat systeem zit, ieder op onze eigen manier. We hebben op de schouders van die ander te staan.

Kijk onder de oppervlakte
naar wat er waar is.
en focus dan ook
op de mooie dingen,
de edelstenen die
aan jou zijn meegegeven.
Maak nieuwe verhalen,
zoals ik dat vandaag doe.

Vanaf vandaag is mijn familie creatief, ondernemend en helpt het met liefde systemen te doorbreken. Ik ben er trots op, niet alleen op de zichtbare verhalen van de mensen die ik noemde, maar op ieder individu in het systeem waaraan ik verbonden ben. Vooral ben ik mijn ouders dankbaar voor het doorbreken en vereffenen en koesteren van de waardes die zij ongezegd en zonder schrift zorgvuldig mee hebben gegeven. Gewoon door het voor te leven en het te zijn.